Europan Norway

Competitions

PRISSEREMONI FOR EUROPAN 12


 

Europan Norge inviterer til offentliggjøring av vinnerne på de tre norske Europan 12 tomtene torsdag 12. desember kl 19:00 på DogA

posternew.jpg

10 av de 116 innsendte forslagene blir premiert og arkitektteam kommer fra hele Europa for å delta på prisutdelingen. Teamene har jobbet med utfordringer knyttet til Dikemark, Ås og Sandvika. Problemstillingen for den 12. runden av  Europan har vært Adaptable city. Konkurranseprogrammene i Norge har omhandlet hvordan Oslo-regionen skal møte en fremtid med dramatisk vekst som  legger press på regionens bymiljøer, infrastruktur, natur og sosiale strukturer.

 

Tomtene

Ny bruk av eksisterende, vernet byggningsmasse hvor program og innhold er tilpasset en ny tid står i fokus på Dikemark. Prosjektforslagene viser overordnede planer med variert tetthet av boliger med ulike boformer samt hvordan livet kan leves på en ny og fremtidsrettet måte. På Ås setter rettes søkelyset mot hvor mye og i hvilken retning tettstedet kan vokse uten å miste sin identitet, som er tett knyttet opp mot landbruk og matproduksjon. Et sentralt tema som går igjen i konkurranseforslagene er Ås sentrum’s tilknyttning til UMB’s campus og studentliv. Når E16 legges i tunell vil Hamangsletta i Sandvika åpnes for utvikling som tar høyde for nye livsstiler der kvaliteter i landskap og bebyggelse blir utnyttet. Sandvikselvens kvaliteter er et  gjennomgående tema og nye muligheter for arkitvitet blir belyst samtidig som vern av det biologiske mangfoldet i elvelandskapet er viktig.

 

Resultatkatalog

Resultatkatalogen blir lansert på prisutdelingen og det blir muligheter for å få med seg et gratis eksemplar. Katalogen inneholder alle de premierte forslagene samt tekster fra jurymedlemmer og presidenten.

Europan er verdens største konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Bak Europan Norge står AHO,NTNU, BAS, UMB, NAL og Norsk Form. Målet er innovasjon innen arkitekturfaget samt å gi unge arkitekter oppdrag. Tidligere Europan-konkurranser i Norge har ledet til bygge- og reguleringsoppdrag i Oslo, Hamar, Tromsø, Stavanger og Trondheim.

 

Tid:

Torsdag 12. desember

Klokken 19:00

 

Sted:

DogA – Norsk Design- og Arkitektursenter

Hausmanns gate 16

0182 Oslo

Program:

19:00 Velkomstord fra Andreas Vaa Berman, direktør i Norsk Form

19:05 Introduksjon av Europan Norge, Espen Røyseland og Øystein Rø

19:10 Knut Eirik Dahl, president i Europan Norge

19:15 Kim Skaara, president i NAL, Norske Arkitekters Landsforbund

19:20 Mari Sundli Tveit, Rektor ved UMB

19:25 Per Anders Owren, varaordfører i Asker kommune

19:30 Lisbeth Hammer Krog, Ordfører i Bærum kommune

19:35 Johan Alnes, ordfører i Ås kommune

19:40 Presentasjon av prisvinnende prosjekter med Beatriz Ramo, leder av juryen Europan12

19:45 Annonsering av vinnere ved president Knut Eirik Dahl og juryleder Beatriz Ramo

20:00 Slutt